Hea külastaja!

Soovime, et kultuurikeskuses veedetud aeg oleks meeldiv meile kõigile, seepärast palume teil pöörata tähelepanu alljärgnevale.

Külastaja on kohustatud:

 • Tulema kontserdile õigeaegselt. Hilinejaid saali ei lubata ning võimaluse avanedes suunatakse nad rõdule.
 • Palume õhtustele kontsertidele eelkooliealisis lapsi mitte kaasa võtta.
 • Andma üleriided riidehoidu. Teenus on tasuta. NB! Riidehoidu jäetud väärtuslike esemete eest (sularaha, väärisesemed, autovõtmed jms.) Sillamäe Kultuurikeskus ei vastuta.
 • Hoidma alles riidehoiunumbri. Tasuma kaotatud riidehoiu numbri eest 5 €.
 • Esitama kehtiva pileti esimesel nõudmisel ja hoidma selle alles ürituse lõpuni.
 • Ürituse ajaks lülitama välja mobiiltelefoni.
 • Hoiduma tegevustest, mis põhjustavad tuleohtu ja ohustavad või häirivad teisi inimesi.
 • Tulema üritustele ametlikult / pidulikult riietatud.
 • Suitsetamine on lubatud ainult ettenähtud kohtades (suitsuruum).
 • Sillamäe Kulturikeskusesse unustatud isiklikud esemed saab kätte kassast. Palun võtke meiega ühendust (tel: 6875 043)

Külastajal on keelatud:

 • Sisenemine loomade, relva, pürotehnika või muu kaasinimest ohustava esemega.
 • Sisenemine alkoholi-või narkojoobes.
 • Kaasatoodud söökide ja jookide tarbimine.
 • Saalidesse sisenemine suurte esemete, kottide, lastekärude või muude vahenditega, mis segavad inimeste liikumist saalis.
 • Saalidesse sisenemine märgades ja määrdunud riietes või jalanõudes.
 • Ilma loata filmimine ja pildistamine.
 • Igasugune üritust ja kaaskülastajaid häiriv tegevus (sh nutvad imikud, hullavad lapsed, mitmekordne põhjuseta saalist väljumine, ebaviisakas käitumine).
 • Maja inventari rikkumine, määrimine ja hävitamine.
 • Siseneda etteastete ajal saali parterisse.

Kultuurikeskuse töötajatel on õigus:

 • Nõuda vanusepiiranguga ürituste puhul ning soodushinnaga piletite ostjalt isikut tõendavat dokumenti.
 • Keelata hilinejatel siseneda etteastete ajal saali parterisse ja vabade kohtade olemasolul suunata hilineja saali rõdule.
 • Keelduda müüa pileteid joobes või avalikku korda rikkuvatele inimestele.
 • Sisekorra eeskirju rikkunud või eiranud külastaja saadetakse kultuurimaja töötaja poolt välja piletiraha tagastamata.
 • Konfliktsituatsioonide lahendamiseks kutsuda politsei või turvafirma patrull ja abi saabumiseni korrarikkujat kinni pidada.
 • Nõuda sisse tekitatud kahju hüvitus lõhutud või rikutud inventari eest.
 • Külastaja mitmekordsel põhjuseta väljumisel mitte saali tagasi lubada.
 • Sisekorraeeskirjad on kohustuslikuks täitmiseks kõikidele külastajatele.
 • Eeskirjade mittelugemine või nende mittetundmine ei vabasta külastajat kohustusest nende täitmiseks.